ökoiskola

Telefonszámaink:


 

Az iskola története

"Az iskola arra való, hogy az ember
megtanuljon tanulni, hogy felébredjen
tudásvágya,
megismerje a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát,
megtanulja szeretni, amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni
fog."

/Szent- Györgyi Albert/

E gondolatokat követve ápoljuk iskolánk meglévő hagyományait, s újakat teremtünk. Fontosnak tartjuk a tanulók tehetséggondozását. Arra törekszünk, hogy megteremtsük tanítványaink testi- lelki fejlődésének egyensúlyát. Bemutatjuk a világ sokszínűségét, lehetőségeit, hogy aztán eligazodni, választani tudjanak benne.

Mindezek megvalósításáért mi, a tanárok szakmai közössége, a diákönkormányzat és a szülők képviselői sikeresen együttműködünk.

Hiszünk az emberben a taníthatóságban és önmagunkban.

/Bemutatkozó kisfilm./

képeslap

A tanítás 1963. szeptember 1- jén - az épület 75 % - os készültségi szintjén indult az iskolában. Ekkor még helyet kapott itt 2 óvodai csoport és a 35. Sz. Általános Iskola gyakorlati foglalkozása. A 667 fős kezdő tanulói létszám 10 év alatt 1320- ra nőtt 1974 szeptemberében 6 tanteremmel, szertárakkal és nagy tornateremmel bővült az épület.

A tanulói létszám a hetvenes évek végére 6- 700 körül stabilizálódott.
1963- tól szaktantermi rendszerben folyik az oktatás.
1992- ben az iskola felvette Könyves Kálmán nevét. Intézményünk tantestülete és a szülők közössége 1992- ben hozta létre a "Könyves Kálmán Iskoláért" Alapítványt, melynek fő célkitűzése a helyi iskolai oktatási programok fejlesztésének támogatása.
2004- ben – a város többi iskolájához hasonlóan – integrációra került sor a Kaffka Margit Általános Iskolával. Az intézmény hivatalos neve ekkortól már Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

Igazgatók:

 1. 1963 - 1977    Szabó Emil
 2. 1977 - 1985    Szolga István
 3. 1985 - 1996    Pecsét Tibor
 4. 1996 - 2004    Pankotainé Ákos Valéria
 5. 2004 -            Mezeiné Varga Éva

A tanulmányi munka a pedagógusok saját készítésű technikai eszközeivel kezdődött, s ma már rendelkezünk egy modern informatika, egy háztartástan és életvitel teremmel és egy nyelvi laborral. A szakmai munkaközösségek létrehozása, tehetséggondozó szakkörök beindítása, a tantestület nagyon alacsony fluktuációja és állandó tanulási kedve eredményezte, hogy a 70- es évekre elértük a 4- es tanulmányi átlagot.

1968- tól indult:

 1. 1- 8. osztályban a testnevelés 
 2. 3- 8. osztályban a német tagozat
 3. 1969- től 1978- ig matematika tagozat is működött iskolánkban

Az országos tanulmányi és sportversenyeken elért eredményeink szép számmal voltak és jelenleg is vannak. Az utóbbi 5 évben fizikából, kémiából, matematikából értünk el országos I., II. helyezéseket. Ilyen eredménnyel minden évben büszkélkedhetünk valamilyen sportágban is. Soha nem voltak, és ma sincsenek gondjaink végzős tanulóink beiskolázásával.

Az elmúlt 2 év átlagát tekintve gyermekeink:

 1. 37 %- a gimnáziumban
 2. 48 %- a szakközépiskolában
 3. 15 %- a szakmunkásképzőben folytatta tanulmányait.
 4. Nyolcosztályos gimnáziumba 16, a hatosztályosba 15 tanuló nyert felvételt az elmúlt két tanévben.

Minden értelmiségi pályán nagy számban találhatók az iskola volt diákjai. A jelenlegi tantestület 1/4- e ide járt általános iskolába is.

Kiemelkedő tanulóink közül országosan is ismertté váltak:

 1. László Zsolt és Dimanopulu Afrodite színművészek,
 2. Krámer György balettművész,
 3. Szemcsák Éva olimpikon,
 4. és a fiatalon elhunyt Dr. Less Nándor kandidátus.

Eredményeinket elsősorban az iskola nevelési elveiben való állandóságának köszönhetjük. Az örök emberi értékekhez való ragaszkodást jelzi, hogy bár az 1990/91- es tanévtől diákönkormányzatnak hívjuk a megszűnt 1288. Sz. Kilián György Úttörőcsapatot, de szinte minden hagyományát folytatjuk, s a mai napig igyekszünk mi is ilyeneket teremteni.

1965- től a Balatonon kezdődött a táboroztatás, majd saját tábora volt az iskolának Tiszafüreden. Ennek megszűnésével Tiszavasváriban, Göncön voltak táboraink. Manapság - változó helyszíneken - a tanulók 30- 40 %- át táboroztatjuk nyaranta. Elődeink még a szirmai tsz- ben is végeztek társadalmi munkát, mi már "csak" a papírgyűjtésben vagyunk évek óta az elsők között. 1999/2000-től évente megszervezzük a Less Nándor emléktúrát.

Ugyanúgy megemlékezünk állami és nemzeti ünnepeinkről, s előkészítjük a családi ünnepeket. Nagy gondot fordítunk iskolánk épületének és környezetének tisztaságára. Már Könyves Kálmán Általános Iskolaként indítottuk, pl. március 15- e alkalmából a Könyves Kálmán szavalóversenyt, az évenként megrendezésre kerülő alapítványi bálokat, irodalmi színpadunkat, a Tücsökszínpadot, és a közös színházlátogatásra minden évben kiadott tanítás nélküli munkanapot.

suli

Tanévi programunkról 4. éve az ISINFÓ nevű kiadványunkból tájékozódhat minden érdeklődő. Az iskola munkáját az indulástól színesíti és támogatja a Dajka Gábor Fiókkönyvtár ifjúsági részlege, mely iskolai könyvtárunkkal közös üzemeltetésű. 1992- ben épületünkben kapott helyet a felnőtt részleg is

Az intézményünk tantestülete és a szülők közössége 1992- ben hozta létre a "Könyves Kálmán Iskoláért" Alapítványunkat, melynek fő célkitűzése a helyi iskolai oktatási programok fejlesztésének támogatása.

A törvényi előírásoknak megfelelően iskolánkban Iskolaszék működik. Iskolánk 37 éves nevelő - oktató munkájának legfőbb jellemzője a gyermekközpontúság, gyermekszeretet. Hagyományainkat megőrizve évről évre új színnel gazdagítjuk munkánkat. Múltunkat és jelenünket dokumentálja az elkészített és már elfogadott pedagógiai programunk is. Tantestületünkbe érkező kollégák méltó folytatói elődjeik szellemiségének és tevékenységének.


vissza

www.konyvesk-miskolc.sulinet.hu - konyves.iskola@gmail.com