Alapítványunk

50+logohatartalanul logo

A "Könyves Kálmán Iskoláért" alapítvány

Alapítványunkat intézményünk tantestülete és a szülők közössége hozta létre 1992-ben.

Céljai:

- A helyi iskolai oktatási programok fejlesztésének támogatása.

- Az iskolában működő szakosított tantervű tagozatok kiemelt támogatása (oktatást segítő új szemléltető eszközök, új módszertani könyvek beszerzése, nyelvi táborokban résztvevő tanulók kiadásainak támogatása).

- Kulturális, sportversenyeken kiemelkedően szereplő tanulóink és csoportjaink utaztatásának, magasabb szintű fordulóban való részvételének segítő támogatása.

- Tánccsoportos gyermekeink táncruháinak beszerzése, szükséges zenei és videó-kazetták beszerzése.

- Az iskola egyéb szabadidős programjai megvalósításának támogatása, versenyek, vetélkedők díjazásához való hozzájárulás.

- A tanulók nyári tábori kiadásainak, költségeinek részbeni pótlása, szaktáborok vezetői díjainak fizetése.

Alapítványunk nyitott. Ahhoz bárki bármikor csatlakozhat, címes vagy anonim vagyoni, dologi adományt, hozzájárulást teljesíthet.

A hozzájárulást az iskolatitkárnál tehetik meg.


Számlaszámunk:

11734073-29901223

Amennyiben úgy rendelkeznek, a fizetendő adójuk 1%-át továbbra is a következő számra ajánlhatják fel:

18405084 – 1 – 05

A nevelők szakmai közösségén túl az iskolai élet irányításában a Diákönkormányzat és a Szülők képviselete is részt vesz. 

Iskolaszék: 

A vonatkozó törvényi előírásoknak eleget téve iskolánkban is megalakult az Iskolaszék, amelynek meghatározó feladata az iskola zavartalan működéséhez támogatás és segítségnyújtás.

Az Iskolaszék a tanulók, pedagógusok és a szülők közös érdekeinek képviselete.

Ezért az Iskolaszék kiemelkedően fontos szerepet játszik a nevelő – oktató munka támogatásában a nevelőtestület, a szülők és a tanulók közössége, valamint az iskolafenntartó önkormányzat (Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala) között minél eredményesebb együttműködés elősegítésével.


Ezúton is köszönjük, hogy a 2007. évi adója 1%-át alapítványunknak ajánlotta fel. Ismét szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy amennyiben idén is iskolánk alapítványát szeretné támogatni a befizetett adója

1%-ával, nyilatkozatát így töltheti ki:

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma:

1

8

4

0

5

0

8

4

-

1

-

0

5

A kedvezményezett neve:
(Ennek kitöltése nem kötelező) 

KÖNYVES KÁLMÁN ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY
TUDNIVALÓK

Ezt a nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba e nyilatkozat elhelyezhető legyen.

FONTOS !

Ahhoz, hogy a rendelkezése teljesíthető legyen, a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon az

ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT

pontosan tüntesse fel.